GOEDE SCHOLEN VOOR KINDEREN IN GUINEE-BISSAU

Goed onderwijs is in Guinee-Bissau niet voor iedereen vanzelfsprekend. In het straatarme land heeft SOS Kinderdorpen in de provincie Canchungo een speciaal scholenproject opgezet om dit probleem aan te pakken. Er is intensief samengewerkt met zes basisscholen. Het resultaat is verbluffend: slagingspercentages zijn opvallend verbeterd, schoolverzuim en uitval zijn teruggedrongen. Ook zijn docenten bijgeschoold en worden er beurzen verstrekt voor de meest arme kinderen.

Behoorden de zes scholen in 2012 nog tot de slechtst presterende scholen in de regio, tegenwoordig behoren ze tot de beste scholen. Er zijn zelfs wachtlijsten. Dit scholenproject heeft directe invloed op 2700 scholieren – vaak de meest arme kinderen – uit de regio. Daarnaast hebben ook de leraren, ouders en gemeenschap baat gehad bij het programma.

SOS Kinderdorpen komt op voor kinderen zonder familie of voor hen die deze dreigen te verliezen. In elk SOS kinderdorp gaan de kinderen naar school. Als er geen school in de omgeving is, dan zorgt SOS Kinderdorpen ervoor dat er een school komt. Kinderen die naar school gaan, leren om beter voor zichzelf te zorgen en zich te ontwikkelen. Wat een kind leert, dat geeft een kind door.

Help mee om nog eens zes basisscholen te verbeteren, zodat duizenden kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan!

Met het geld dat de BSO’s inzamelen gaat SOS Kinderdorpen bij de zes basisscholen onder meer het volgende doen:

– Bijscholing voor leraren, zodat ze nog beter les kunnen geven
– De schoolgebouwen opknappen
– Invoeren van schoollunches, zodat de kinderen in ieder geval één voedzame maaltijd per dag hebben
– Ouderraden opzetten, zodat ouders doordrongen raken van het belang van onderwijs en hun kinderen daardoor niet thuishouden om bij te dragen aan het huishoudbudget
– Extra aandacht geven aan het belang van onderwijs voor meisjes (omdat deze groep sneller thuis gehouden wordt om daar te helpen).

Lees meer over dit SOS-scholenproject.