Deelname aan Aan de Bakdag is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de BSO. Daarnaast hebben we een aantal spelregels:

 • Als je jouw BSO aanmeldt voor deelname aan Aan de Bakdag gaan we ervan uit dat er bakfaciliteiten zijn in de BSO of dat de BSO daar op een andere manier voor zorgt. Denk aan een oven, beslagkommen, een mixer.
 • Het gratis bakpakket is geschikt om circa 48 cupcakes te bakken en te versieren. Je hoeft zelf alleen nog maar te zorgen voor melk, eieren en boter.
 • De verkoopopbrengst komt geheel ten goede aan SOS Kinderdorpen.
 • De verkoopopbrengst wordt tot maximaal € 35.000 door Dr. Oetker verdubbeld.

Speciaal voor deelnemers Aan de Bakdag-Cup:

 • Deelnemers geven automatisch toestemming om de BSO en mogelijke personen die op de foto zijn afgebeeld te gebruiken voor publiciteit over Aan de Bakdag.
 • SOS Kinderdorpen en Dr. Oetker zijn nooit aansprakelijk voor gebruik van foto’s die via registratie op deze website zijn geplaatst en waarvan het intellectuele eigendom en/of auteursrecht niet berust bij de plaatser van deze foto.
 • SOS Kinderdorpen en Dr. Oetker behouden zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat ze hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • SOS Kinderdorpen en Dr. Oetker behouden zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden zonder opgaaf van reden tussentijds aan te passen.
 • De prijs is een dagje naar Attractiepark Slagharen met de winnende BSO. De datum van het uitje wordt in overleg bepaald.
 • De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • Deelnemen kan tussen donderdag 19 oktober en maandag 23 oktober 12.00 uur.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.